Thu, 28/07/2016 20:59

Nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên TP.HCM nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hiện nay dân số Thành phố Hồ Chí Minh gần 8 triệu người, 70% dân số trong độ tuổi lao động, trong đó có khoảng 2,8 triệu người trong độ tuổi thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi). Trong 5 năm tới, thanh niên Thành phố đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức khi Việt Nam tham gia Cộng đồng ASEAN và hội nhập sâu rộng về nhiều mặt với quốc tế; tình hình kinh tế còn khó khăn, các vấn đề về biên giới, biển đảo diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng nhất định đến nhận thức, suy nghĩ và hành động của thanh niên Thành phố.

Nhìn chung, nhận thức chính trị, tính tích cực xã hội, lối sống của thanh niên sẽ có chuyển biến tốt. Sự tự tin, tính thực tiễn của thanh niên sẽ ngày càng cao hơn. Đa số thanh niên có lối sống lành mạnh, có ý chí vươn lên, có khát vọng làm giàu chính đáng và hợp pháp, có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa dân tộc; sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; năng động, sáng tạo, luôn hướng tới cái mới, tích cực hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trước những tác động tiêu cực của xã hội, vẫn còn một bộ phận thanh niên thiếu bản lĩnh, sống thực dụng và thờ ơ, chạy theo hưởng thụ vật chất, ít hoặc không quan tâm đến các vấn đề chính trị - xã hội; ứng xử thiếu văn hóa, dễ mắc phải các sai phạm về đạo đức, tiêu cực và tệ nạn xã hội, có thể bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành vi gây rối, vi phạm pháp luật.

Thanh niên Thành phố sẽ có trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp ngày càng cao hơn. Tuy vậy, về mặt bằng chung, trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, khả năng ứng dụng khoa học – kỹ thuật, của thanh niên vẫn còn hạn chế.

Vấn đề lao động, việc làm của thanh niên Thành phố có xu hướng sẽ được giải quyết tốt hơn; tỷ lệ lao động thanh niên trong khu vực nông nghiệp giảm dần và tăng trong khối ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Kiến thức chuyên môn và tay nghề của thanh niên được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có nhiều vấn đề bức xúc cần được quan tâm giải quyết là: vấn đề thất nghiệp trong thanh niên khu vực đô thị, tăng tỷ lệ thời gian lao động trong năm của thanh niên khu vực nông thôn, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động thanh niên, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên và nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trẻ.

Tình hình sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của thanh niên Thành phố trong những năm tới sẽ ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, những áp lực của cuộc sống, áp lực về học tập, lao động... sẽ tác động nhiều hơn đến tâm lý của thanh niên.

Trong giai đoạn tới, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên Thành phố vẫn xoay quanh bốn vấn đề chính cần được gia đình, xã hội và nhà nước quan tâm đáp ứng là: việc làm, cống hiến, học tập và vui chơi giải trí.

Thanh niên Thành phố ngày càng mong muốn được tiếp cận nhiều hơn về thông tin, luật pháp, nguồn lực, cơ chế và chính sách phát triển thanh niên… Thanh niên cũng có nhu cầu học thêm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng thực hành xã hội để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu công việc, góp phần nâng cao thu nhập. Thanh niên mong muốn được rèn luyện và trưởng thành thông qua việc tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện.

Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và chương trình hành động số 42-Ctr/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, Quyết định 2474/QĐ-TTG ngày 30/12/2011 của Thủ tướng chính phủ về chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 đã thể hiện sự quan tâm toàn diện, lâu dài của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên. Cùng với các chủ trương lớn về công tác thanh niên và truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm của thanh niên thành phố sẽ là yếu tố nền tảng cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố trong những năm tiếp theo.

Là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, Hội LHTN Việt Nam Thành phố xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là đoàn kết, tập hợp, chăm lo và định hướng cho thanh niên; tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

II. MỤC TIÊU, KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG:

1. Mục tiêu:

- Tích cực hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động bằng phong trào cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh; tập trung vào giải pháp giáo dục lòng yêu nước; cổ vũ lối sống đẹp, sống có ích hướng đến xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên thành phố.

- Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát triển bản thân và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trí tuệ của thanh niên trên các lĩnh vực tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; đa dạng hóa các loại hình và phương thức tập hợp phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, sở thích và trình độ phát triển của thanh niên; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHTN Thành phố và cơ sở, quan tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

2. Khẩu hiệu hành động:

 “Thanh niên rèn luyện, cống hiến, sống có trách nhiệm vì Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

III. NỘI DUNG - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”:

1.1. Thanh niên Thành phố sống đẹp, sống có ích:

Vận động thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên thành phố. Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng cá nhân, tập thể, các công trình, phần việc hiệu quả, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Phát động hội viên, thanh niên gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, tác phong công nghiệp, xây dựng văn hóa giao thông. Tham gia cùng xã hội và các ngành chức năng trong giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên dương và phát huy các gương điển hình như: “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Người con hiếu thảo”, “Thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi”, “Doanh nhân trẻ xuất sắc”…

Tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, của Thành phố và địa phương, đơn vị. Khai thác mạnh mẽ các phương tiện truyền thông để giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam đến thanh niên và bạn bè quốc tế.

Tổ chức các diễn đàn “Bản sắc Việt – Giá trị Việt”, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên, trong đó chú ý đến thanh niên các dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Tổ chức các Ngày hội, liên hoan văn hóa các dân tộc, các hội thi tìm hiểu về bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc.

Phát động cuộc vận động “Gia đình trẻ văn hóa, hạnh phúc”, duy trì tổ chức “Ngày hội gia đình” nhằm giáo dục và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình trong thanh niên.

Vận động hội viên, thanh niên nâng cao ý thức công dân, tinh thần sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Trang bị kiến thức pháp luật cần thiết để thanh niên tự bảo vệ quyền và lợi chính đáng của mình. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, thành lập các đội hình, điểm tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho thanh niên.

Đa dạng các sân chơi lành mạnh, các chương trình theo sở thích, nhu cầu của thanh niên như: chương trình “Từ trái tim đến trái tim”, “Giới hạn là bầu trời”, “Liên hoan hợp xướng”, “Liên hoan du khảo”, hội thao “Năng động người khuyết tật”, “Liên hoan đờn ca tài tử”… Chú ý tổ chức hoạt động dành cho thanh niên các huyện ngoại thành, thanh niên nhập cư, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; đầu tư nâng chất và tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao dành cho thanh niên.

1.2. Thanh niên Thành phố lập thân, lập nghiệp, làm giàu:

* Thanh niên Thành phố lao động, học tập, sáng tạo:

Tham gia xây dựng xã hội học tập, nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài; khai thác, thành lập các quỹ học bổng, quỹ khuyến học giúp thanh niên vượt khó học tập, học nghề. Tổ chức các diễn đàn hướng dẫn phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, các hội thảo chuyển giao khoa học công nghệ, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho thanh niên.

Đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên, phát huy ý tưởng sáng tạo của thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; phối hợp với các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng ý tưởng sáng tạo của thanh niên vào thực tế.

Trang bị các kiến thức bổ trợ, kỹ năng tư duy sáng tạo cho thanh niên thành phố. Phát động hội viên, thanh niên xung kích tiến quân vào khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất và đời sống.

 * Thanh niên Thành phố với nghề nghiệp, việc làm:

Cổ vũ tinh thần lập nghiệp trong thanh niên; khuyến khích và đồng hành với các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên; Khai thác hiệu quả các nguồn vốn, hình thành các quỹ trợ vốn giúp thanh niên học tập, học nghề và sản xuất, kinh doanh. Đầu tư mở rộng quy mô và nâng chất hoạt động Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, chương trình “Vườn ươm doanh nghiệp trẻ”, chương trình “Khởi sự doanh nghiệp”.

Tổ chức các chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, các hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, nâng cao tay nghề, đặc biệt đối với thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Duy trì và phát triển mô hình đội hình dịch vụ cộng đồng trong thanh niên, nhất là thanh niên lao động tự do chưa có nghề nghiệp ổn định. Hỗ trợ, dạy nghề phù hợp cho thanh niên khuyết tật.

Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ phương tiện làm kinh tế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Thành phố, CLB Giám đốc điều hành trong việc truyền đạt kinh nghiệm, tư vấn, hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân kế thừa của Thành phố, hỗ trợ tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, thanh niên nông thôn; hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận kiến thức, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các nhóm liên kết sản xuất nông nghiệp.

* Thanh niên Thành phố trang bị kỹ năng, chủ động hội nhập:

Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu giữa thanh niên Thành phố với thanh niên quốc tế; tuyên truyền, giúp thanh niên chuẩn bị tâm thế, chủ động trang bị các điều kiện cần thiết khi Việt Nam gia nhập cộng đồng ASEAN; cổ vũ thanh niên chủ động trang bị, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội, thực hành văn hóa giao tiếp cho bản thân, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

Nhân rộng các mô hình huấn luyện kỹ năng mới, hiệu quả, có sức hấp dẫn đối với thanh niên như: trại rèn luyện, các chương trình trải nghiệm thực tế… Phát huy vai trò của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và các câu lạc bộ, đội, nhóm kỹ năng, sở thích của các cấp bộ Hội trong việc trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho hội viên, thanh niên.

   1.3. Thanh niên Thành phố vì Tổ quốc, vì cộng đồng:

   * Thanh niên Thành phố xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội:

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc” và phong trào “Vì người bạn tòng quân”, tham gia các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Vận động hội viên, thanh niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, các đơn vị quân đội đóng quân tại vùng biên giới, biển đảo.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh chống lại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, Ba Má phong trào, thương bệnh binh và gia đình có công. Tổ chức các chương trình hỗ trợ, ủng hộ thanh niên và nhân dân vùng khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động tham gia phát triển kinh tế vùng biên giới, biển đảo; phát động phong trào sáng tạo, hiến kế ý tưởng, giải pháp xây dựng và bảo vệ biển, đảo Việt Nam.

Tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, nâng chất hoạt động các đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm; tiếp tục thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm tập hợp và hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên đã từng vướng vào tệ nạn xã hội.

* Thanh niên Thành phố tình nguyện vì cộng đồng:

- Thanh niên tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị:

Truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị thông qua chương trình “Môi trường xanh – Nếp sống xanh”; duy trì các “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Thành lập các đội hình tình nguyện tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, công viên, bệnh viện... tiếp tục triển khai thực hiện công trình khơi thông, cải thiện môi trường, cảnh quan các tuyến kênh, rạch ô nhiễm. Tham gia xây dựng mảng xanh đô thị, ngầm hóa cáp viễn thông, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng, bê tông hóa các tuyến hẻm, đường giao thông nông thôn.

Đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Phát động hội viên, thanh niên tham gia hiến kế giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố. Duy trì hiệu quả các đội hình thanh niên xung kích giữ gìn, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Duy trì xây dựng các “Bến khách ngang sông, Bến đò ngang an toàn”, “Đoạn đường giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn”.

Tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng khu phố, ấp “An toàn - sạch đẹp - văn minh - nghĩa tình” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phát huy mô hình “Tổ phó thanh niên” tại các tổ dân phố. Chú trọng đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại cấp cơ sở thông qua các công trình, phần việc gắn với tham gia giải quyết các vấn đề, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương.

- Thanh niên Thành phố tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội:

Mở rộng quy mô và nâng chất các hoạt động tình nguyện hiện có. Duy trì hoạt động tình nguyện hỗ trợ các địa bàn khó khăn, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tạo cơ hội cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tạo lập cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Duy trì các hoạt động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội Chữ Thập đỏ Thành phố như: hiến máu tình nguyện, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mời gọi và phát huy các đội hình tình nguyện ngoài tổ chức Đoàn – Hội tham gia với hoạt động tình nguyện chung của thanh niên Thành phố. 

- Thanh niên Thành phố tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới:

Đối với Hội LHTN Việt Nam các quận nội thành, tập trung tổ chức hoạt động tình nguyện tại các địa phương đang xây dựng nông thôn mới như: khám bệnh, phát thuốc miễn phí; chăm lo cho thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình bạn, công trình dân sinh; đẩy mạnh hoạt động ký kết, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới.

Đối với Hội LHTN Việt Nam các huyện ngoại thành tập trung thực hiện giải pháp tham gia xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh nông thôn; đẩy mạnh hoạt động xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn; tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn nâng cao trình độ, kiến thức, vốn, xây dựng các mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế; xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.

- Tổ chức chương trình nhằm phát huy các thành phần thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện:

Đối với trí thức trẻ, công chức trẻ: tổ chức các phong trào nghiên cứu khoa học, phong trào thi đua sáng tạo, sáng kiến nâng cao hiệu quả công việc việc, cải cách hành chính. Duy trì tổ chức chương trình “Trí thức trẻ tình nguyện”.

Đối với thầy thuốc trẻ: tổ chức các chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo; tổ chức các diễn đàn tư vấn chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền y tế dự phòng cho người dân.

Đối với văn nghệ sĩ trẻ: tổ chức các chương trình tình nguyện, chương trình nghệ thuật ở vùng khó khăn; các chương trình biểu diễn gây quỹ ủng hộ người nghèo; phát huy sức ảnh hưởng của cá nhân văn nghệ sĩ để vận động thanh niên, người dân cùng tham gia hoạt động xã hội.

Đối với doanh nhân trẻ: tổ chức các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ cho các sáng kiến, ý tưởng của thanh niên được triển khai ứng dụng vào cuộc sống; tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong doanh nhân, doanh nghiệp.

Đối với thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật: tổ chức những hoạt động hỗ trợ học tập, nghề nghiệp, việc làm; các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, tham gia tổ chức các hoạt động về an sinh xã hội.

2. Công tác xây dựng Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên:

2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống Hội LHTN Việt Nam:

Tăng cường tuyên truyền về truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, giới thiệu hình ảnh của Hội từ cơ sở đến cấp thành thông qua các hoạt động thực tiễn, các sự kiện, diễn đàn của thanh niên. Đầu tư nâng cao chất lượng trang tin điện tử của Hội LHTN Việt Nam Thành phố và các cơ sở Hội. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm cấp Thành và cơ sở Hội trong việc tuyên truyền các nội dung hoạt động của Hội đến thanh niên.

Phối hợp phát hành các ấn phẩm văn hóa như sách chuyên đề, tập san giới thiệu về hoạt động của Hội. Thường xuyên tổ chức các diễn đàn để trao đổi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên đối với Hội LHTN Việt Nam các cấp.

2.2. Công tác xây dựng tổ chức Hội:

Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, triển khai và công nhận các chương trình, bậc rèn luyện cho hội viên.

Tập trung chuyển đổi mô hình tổ chức chi hội theo địa bàn dân cư sang câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích, đối tượng.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHTN phường, xã, thị trấn; đầu tư củng cố, nâng chất các Ủy ban Hội hoạt động chưa hiệu quả; tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các cơ sở Hội.

2.3. Công tác cán bộ Hội:

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn, huấn luyện cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên theo chuyên đề, theo thành phần và loại hình sinh hoạt cụ thể. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bội Hội, xây dựng giáo trình đào tạo, huấn luyện cán bộ Hội.

Duy trì tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường, xã, thị trấn định kỳ hàng năm.

Phát huy vai trò Hội đồng Huấn luyện cấp Thành và các Ban Huấn luyện cấp quận, huyện trong công tác bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng cho cán bộ Hội. Duy trì và nâng chất trại rèn luyện Phạm Ngọc Thạch cấp thành và các trại rèn luyện cấp cơ sở.

Tăng cường các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ Hội, xây dựng giải thưởng “Thủ lĩnh thanh niên”. Tham mưu cơ chế, chính sách dành cho cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở.

2.4. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên:

Tăng cường vai trò của Hội LHTN các cấp trong định hướng, hỗ trợ hoạt động CLB, đội, nhóm trực thuộc; tập trung xây dựng và bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, đội ngũ kế thừa cho các CLB, đội, nhóm. Tăng cường kết tập các CLB, đội, nhóm không thuộc Đoàn – Hội.

Đa dạng hóa các loại hình tập hợp thanh niên theo sở thích, chuyên môn, nghề nghiệp đặc biệt là tại cấp cơ sở; hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với các thành phần thanh niên như: văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ, hướng dẫn viên du lịch trẻ…; xác lập giải pháp tập hợp thanh niên đang sinh hoạt trên cộng đồng mạng, nhóm thanh niên có sở thích làm công tác xã hội, thanh niên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, thanh niên tại các khu chế xuất – khu công nghiệp.

Đẩy mạnh các giải pháp tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo cho cán bộ Hội.

Phát huy vai trò của các thành viên tập thể trong việc kết tập lực lượng theo đặc thù: Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố trong công tác tập hợp sinh viên các trường đại học, cao đẳng, tích cực tham gia, hỗ trợ công tác Hội tại địa phương và tham gia phong trào tình nguyện; Hội Doanh nhân trẻ trong tập hợp, xây dựng lực lượng doanh nhân trẻ thành phố, gắn kết hoạt động doanh nhân trẻ với xây dựng phong trào Hội đặc biệt là các hoạt động hướng đến hỗ trợ thanh niên thành phố trong lập thân, lập nghiệp; Hội Thầy thuốc trẻ trong công tác tập hợp, đoàn kết lực lượng thầy thuốc trẻ trong công tác, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

2.5. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên:

Phát huy vai trò của Ban kiểm tra Hội LHTN Việt Nam Thành phố và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra tại cơ sở trong công tác theo dõi, đánh giá hoạt động Hội các cấp.

Thể hiện vai trò giám sát đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, thanh niên. Tích cực tham gia kiến nghị, đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền, nêu ý kiến trước công luận, kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, thanh niên khi bị xâm phạm.

2.6. Công tác chỉ đạo, phối hợp:

Phát huy tính chủ động của cơ sở Hội trong đăng cai tổ chức hoạt động các cấp. Duy trì chế độ họp giao ban hàng quý đối với cấp thành, hàng tháng đối với cấp quận, huyện. Đổi mới công tác thi đua, nâng cao tính khoa học, khách quan, hiệu quả trong đánh giá hoạt động của cơ sở.

Tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành chức năng của Thành phố, phát huy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn trong việc chăm lo cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế trong xã hội.

III. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ CÔNG TRÌNH, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM:

1. Hệ thống chỉ tiêu:

- Tuyên dương 50.000 thanh niên sống đẹp, sống có ích các cấp

- Giới thiệu cho 250.000 thanh niên có việc làm

- Tư vấn hướng nghiệp cho 500.000 thanh niên

- Khai thác ít nhất 1.000 tỷ đồng từ các nguồn để hỗ trợ thanh niên vay vốn

- Hỗ trợ 1.000 thanh niên khởi sự kinh doanh

- Vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện với chỉ tiêu 250.000 đơn vị máu

- Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 150.000 lượt người

- Phát triển 300.000 hội viên mới, nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên đến cuối nhiệm kỳ là 66%

- Xây dựng mới 3.000 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm. Trong đó có 1.000 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm ngoài khu vực nhà nước

2. Đề án, chương trình của nhiệm kỳ:

- Đề án mở rộng quy mô và nâng chất hoạt động Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

- Chương trình “Hành trình của niềm tin” - tiếp sức cho thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vị phạm pháp luật.

- Chương trình “Thanh niên Thành phố xây dựng môi trường xanh, nếp sống xanh”.

Video
Hình ảnh
Lượt truy cập
28442
Liên kết web