• Hướng dẫn số 05/HD-BTK về Quy trình, thủ tục giới thiệu nhân sự ứng cử, chỉ định bổ sung, chuẩn y công nhận Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp quận/huyện và Ban Chấp hành các Hội, Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành câu lạc bộ, đội, nhóm

    04:00 16/05/2017

Video
Hình ảnh
Lượt truy cập
29469
Liên kết web