• Kế hoạch số 02/KH-BTK tổ chức Hội thao năng động người khuyết tật 2017

  22:36 20/04/2017

 • Kế hoạch số 03/KH-BTK tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam

  01:18 21/04/2017

 • Kế hoạch số 04/KH-BTK thực hiện chương trình "Môi trường xanh, nếp sống xanh" năm 2017

  04:08 16/05/2017

 • Kế hoạch số 01/KH-BTK tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

  04:10 16/05/2017

 • Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-HSV-HLHTN tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 24 - năm 2017

  22:52 22/05/2017

 • Kế hoạch số 181/KHPH phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam

  20:48 15/06/2017

 • Kế hoạch số 05/KH-BTK tổ chức hành trình "Theo bước chân những người Anh hùng" kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

  23:00 15/06/2017

 • Kế hoạch liên tịch số 07/KHLT-HLHTN-HSV-NVHTN tổ chức Liên hoan hợp xướng lần 3 - năm 2017 chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

  02:46 11/07/2017