• Kế hoạch số 02/KH-BTK tổ chức Hội thao năng động người khuyết tật 2017

  22:36 20/04/2017

 • Kế hoạch số 03/KH-BTK tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam

  01:18 21/04/2017

 • Kế hoạch số 04/KH-BTK thực hiện chương trình "Môi trường xanh, nếp sống xanh" năm 2017

  04:08 16/05/2017

 • Kế hoạch số 01/KH-BTK tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

  04:10 16/05/2017

 • Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-HSV-HLHTN tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 24 - năm 2017

  22:52 22/05/2017