Liên tịch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
03/KHLT-HLHTNVN-TTPTKHCNT 24/05/2021 17/05/2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2021
02/KHLT-HLHTN-TTDVVLTN 24/05/2021 17/05/2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TALK SHOW “NGHỀ CỦA BẠN” NĂM 2021
01/KHLT-HLHTN-HSV 21/05/2021 14/05/2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP LẦN 9 NĂM 2021
04-KHLT/HLTNTN-HSV 21/05/2021 18/05/2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH NĂM 2021
Back To Top