Quyết định

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
40/QĐ-BTK 19/06/2021 18/06/2021 Điều động tình nguyện viên ngày 18.6
39/QĐ-BTK 19/06/2021 17/06/2021 Điều động TNV ngày 17.6
38/QĐ-BTK 19/06/2021 16/06/2021 Quyết định điều động TNV ngày 16.6
37/QĐ-BTK 19/06/2021 15/06/2021 Quyết định điều động đội hình TNV ngày 15.6
36/QĐ-BTK 15/06/2021 14/06/2021 Quyết định điều động đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 14/6
35/QĐ-BTK 14/06/2021 14/06/2021 Quyết định điều động đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 14/6
34/QĐ-BTK 14/06/2021 12/06/2021 Quyết định điều động đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 12/6
33/QĐ-BTK 14/06/2021 11/06/2021 Quyết định điều động đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 11/6
32/QĐ-BTK 14/06/2021 10/06/2021 Quyết định điều động đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 10/6
31/QĐ-BTK 14/06/2021 09/06/2021 Quyết định điều động đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 09/6
30/QĐ-BTK 14/06/2021 08/06/2021 Quyết định điều động đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 08/6 – Bổ sung
29/QĐ-BTK 14/06/2021 08/06/2021 Quyết định điều động đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 8/6
28/QĐ-BTK 14/06/2021 07/06/2021 Quyết định điều động đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 07/6
27/QĐ-BTK 14/06/2021 06/06/2021 Quyết định điều động đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 06/6
26/QĐ-BTK 14/06/2021 05/06/2021 Quyết định điều động đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 05/6
Back To Top