Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Nam bộ Kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2021); Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-BTK ngày 19/8/2021 của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố về việc tổ chức các hoạt động 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021) và tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhằm kịp thời động viên, khích lệ các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 23/9/2021, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố tổ chức thăm, động viên, khen thưởng các Gia đình trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.