Cùng giao lưu với các Chiến sĩ Mũ nồi xanh của Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Nam Xu – đăng tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố vào lúc 19g00 ngày 15/4/2021 (thứ Năm).

Trực tuyến trên Fanpage của Thành Đoàn, Hội LHTN VN Thành phố, Sinh viên Thành phố Bác, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.