CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2021)
Sáng ngày 15/10/2021, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố và 24 điểm cầu, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố đã tổ chức Chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành ủy đã đến dự và phát biểu chúc mừng.
Chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức tuyên dương trao tặng giải thưởng 15/10 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Vệt Nam cho 05 cán bộ Hội LHTN Việt Nam Thành phố tiêu biểu năm 2021, tuyên dương 21 gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2019 – 2021. Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã thực hiện nghi thức khởi động Cổng thông tin kết nối tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh – Công trình thanh niên 65 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam.