[NGÀY CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ – TUẦN THỨ BẢY- NGÀY 23/9/2021]
Tiếp tục hưởng ứng các hoạt động 65 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021), ngày 23/9/2021, các cấp bộ Hội thực hiện ngày Cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố gắn với 02 hoạt động trọng tâm:
1. Hoạt động 1: Theo dõi chương trình Sing for Life – Sing for Love – Hát để sẻ chia”
2. Hoạt động 2: Vùng xanh hy vọng