Thiết thực hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, sáng nay, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố và Toyota Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2024 với chủ đề: “Ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền văn hóa an toàn giao thông”.

Đây là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên trong tham gia giao thông an toàn, xây dựng văn hóa giao thông, phổ biến việc sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số của Thành phố trong tham gia giao thông, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên Thành phố trong việc xây dựng văn hóa giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.