Có gì lúc 19g30 tối nay
Xem ngay poster
Chia sẻ liền tay
Nhận ngay quà hay ???
Hãy cùng chia sẻ và tham gia ngay Hội thi trực tuyến “Tôi – Cử tri trẻ” tìm hiểu về Luật bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân, các vấn đề về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào lúc 19g30 tối nay tại hệ thống Messenger trên trang cộng đồng Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh vớ Pháp luật nào!