THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI “THANH NIÊN THÀNH PHỐ VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ, SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP” NĂM 2022

Loại văn bản: Thông báo

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
40/TB-BTK 10/06/2022 06/10/2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI “THANH NIÊN THÀNH PHỐ VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ, SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP” NĂM 2022
No Url Found
Back To Top