———
? Đội hình sinh viên quốc tế tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 29 năm 2022 bao gồm các sinh viên của Tổ chức sinh viên tình nguyện quốc tế Ma-lai-xi-a (YSS), Bộ Giáo dục Ma-lai-xi-a.
? Lễ đón tiếp sinh viên quốc tế tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 29 – năm 2022 sẽ diễn ra vào 14g00 chiều hôm nay tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh. Thông qua đội hình sinh viên quốc tế tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 29 năm 2022 tại các mặt trận sẽ góp phần siết chặt quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia, và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Malaysia (30/3/1973 – 30/3/2023).
English below:
《International Green Summer Volunteer Campaign 2022》
———
? The squad of international students participating in the 29th Green Summer Volunteer campaign 2022 includes students who are citizens of Malaysia and members of the Student Volunteer Foundation (YSS), Ministry of Higher Education of Malaysia.
? The Welcome Session for international volunteers participating in the 29th Green Summer Volunteer Campaign – 2022 is held at 14h00 this afternoon, at the Hall of the Communist Youth Union of Ho Chi Minh City. The establishment of this squad of volunteers is a part of the effort to tighten and further develop the close friendship between Viet Nam and Malaysia, working towards the celebration of the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Viet Nam and Malaysia (March 30, 1973 – March 30, 2023).