Sáng nay, trên địa bàn các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức đã tổ chức Lễ giao, nhận quân nhân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù trước ảnh hưởng của dịch bệnh, Lễ giao, nhận quân vẫn được tổ chức ý nghĩa, trang trọng và đầy cảm xúc.

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ giao, nhân quân tại các đơn vị:

 

 

 

 

Nguồn: Tổng hợp.