Vừa qua, ngày 11/01/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông tri số 30-TT/TU về lãnh đạo Đại hội, Hội nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đây thể hiện sự quan tâm của Đảng, các cấp chính quyền Thành phố đến công tác thanh niên, đến Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tạo điều kiện tốt nhất để Đại hội, Hội nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đạt kết quả tốt, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong thanh niên Thành phố.

Xem chi tiết văn bản tại đây.