Ngày 09/6/2024, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Thanh niên lực lượng vũ trang Thành phố thảo luận và lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Qua đó, nhằm phát huy trí tuệ, ý kiến đóng góp của các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên Thành phố trong việc phân tích, đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024), dự báo tình hình và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ IX (2024 – 2029), góp phần đưa tổ chức Hội đến gần hơn với thanh niên, giải quyết những vấn đề của thanh niên. Tại hội nghị đã nhận được hơn 40 ý kiến góp ý gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, đơn vị và của Thành phố.