Vừa qua, ngày 13/8/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận Tân Phú tổ chức Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và múa hát tập thể năm 2023 với sự tham gia của 11 cơ sở Hội trực thuộc.

Hội thi Nghi thức, Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 13 năm nay được tổ chức trong thời điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển quận Tân Phú (02/12/2003 – 02/12/2023), chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023); hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Tân Phú lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029; toàn thể Hội viên, thanh niên Quận Tân Phú quyết tâm thực hiện bằng những hành động, công trình cụ thể, thiết thực. Phát huy trí tuệ của Hội viên, thanh niên đưa hoạt động Hội tại địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa và đóng góp trí tuệ cho Hội LHTN Việt Nam quận, góp phần đáp ứng nhu cầu của thanh niên trong thời đại mới.