Chiều ngày 28/01/2024, tại Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội điểm cấp phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 – 2029 với sự tham dự của các anh, chị Thường trực Hội LHTN Việt Nam Thành phố, Thường trực các cơ sở Hội trực thuộc và đại diện Hội LHTN Việt Nam các phường, xã, thị trấn tổ chức Đại hội điểm cấp Thành phố.

Chiều ngày 28/01/2024, tại Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội điểm cấp phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 – 2029 với sự tham dự của các anh, chị Thường trực Hội LHTN Việt Nam Thành phố, Thường trực các cơ sở Hội trực thuộc và đại diện Hội LHTN Việt Nam các phường, xã, thị trấn tổ chức Đại hội điểm cấp Thành phố.

Tại Hội nghị đã lắng nghe báo cáo kết quả công tác chỉ đạo Đại hội điểm cấp phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 – 2029, các lưu ý, vấn đề trọng tâm và thảo luận, trao đổi về các nội dung, khó khăn liên quan đến công tác tổ chức, chỉ đạo Đại hội điểm cấp phường, xã, thị trấn.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Ngô Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố đề nghị nghiên cứu các nội dung, thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các đơn vị trực thuộc có chiều sâu, gắn với các phong trào, công trình, phần việc của thanh niên, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Thủ Đức và các Quận – Huyện tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.