Sáng ngày 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2024.
 Hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt làm công tác dân tộc, tôn giáo về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo cho đội ngũ thủ lĩnh thanh niên với 02 chuyên đề:
Chuyên đề 1: “Một số vấn đề cần lưu ý đối với công tác dân tộc hiện nay trên địa bàn Thành phố” do chị Nguyễn Thị Thanh Nga – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc Thành phố báo cáo.
Chuyên đề 2: “Một số vấn đề cần lưu ý đối với công tác tôn giáo hiện nay trên địa bàn Thành phố và triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo” do Anh Nguyễn Văn Châu – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 – Ban Tôn giáo Thành phố báo cáo.
Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người và cái bục
Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản
Có thể là hình ảnh về 6 người, cái bục và văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 6 người, cái bục và văn bản
Có thể là hình ảnh về 2 người
Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản