Nhằm thực hiện công tác trau dồi, bồi dưỡng, giới thiệu đến các bạn Hội viên thanh niên các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 11 đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng như morse, semaphore, nút dây, phương hướng, dựng lều, ước đạt,… Qua đó thu hút hơn 80 bạn Hội viên thanh niên tham gia lớp. Lớp sẽ được tổ chức vào ngày 15,16,17/9.

Z2078353472924 18385db371af8850b7915863b2829e4a

Z2078353206239 C557e286d2dedf0f1819d034ff607e6c

Nguồn: Uỷ ban Hội Quận 11.