✨Thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV, năm 2024 và Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029, chiều ngày 13/4/2024, tại Quảng trường Hòa Bình (Quận Gò Vấp), trong khuôn khổ Ngày hội “Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc dân tộc” năm 2024.
????Cuộc thi đã diễn ra vô cùng sôi nổi với sự tham gia của gần 50 đội, thí sinh đến từ Hội LHTN Việt Nam các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức, mang đến không khí vô cùng sôi động, nhiệt huyết.
????Cuộc thi là dịp để các bạn hội viên, thanh niên Thành phố được thể hiện tài năng, trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc, thêm hiểu hơn về giá trị văn hóa của các dân tộc anh em, hưởng ứng có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'THANH NIÊN ॐ THÀNH PHÓ HÓ CHỈ MINH Ngày hội VĂN HÓA CÁC ĐÂN TỘC VIỆT NAM TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU NĂM 2024 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 th 94năm g năm 2024 -M 1គភានរ T NIN 20e GIAI NHAT 1 冬然不年太杰 台米年杰乐'
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'THÀNH PHÔ Hό CHÍ MINH Ngày hội VĂN HOA CÁC DÂN TỘC VIỆ DƯƠNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU B lồ Chí M ngày tháng 4 năm 2024 Thành ph 术節木添 了很 교통토 熱果梨業年 A บท๒ C'
Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản cho biết 'THANH PHÔ Ho CHI MINH Ngày hội VĂN HÓA CÁC ĐÂN TỘC VIỆT NAM TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU NĂM 2024 Thài h phố Hố Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năh 2024 生太冰駅仕金 《本太!'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người
Có thể là hình ảnh về 1 người, nhạc cụ và văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'I DƯƠNG THANH NIÊN DAN TỤC I Thành phố Mồ Chí Minh, ngày 13 是米年未茶 信意 は H0'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN DÂN TỌI Thành phố Hồ Chí Minh, ngà 結 1411 소흥 外福 養快樂 * 피종프 ダ清桃 IP II ииA 7 wwwwwwwW'
Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản cho biết 'THANH GD THÀNH PHÓ Hό CHỈ MINH Ngày hội VĂN HÓA CÁC ĐÂN TỘC VIỆT NAM TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU NĂM 2024 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng năm 2024 カ 社 BAPPS 燈康中法 红太太黑出技全活 太杰 ና ١ 清桃 ኑ÷'
Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎g பயடப் لد هي م gày 13 tháng thángmigăm ăm 2024 TNn‎'‎‎
Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎TUYEN DUONG INANN I ز Thành phố Hồ Chí Iola In Inla4 Is جایه‎'‎‎
Có thể là hình ảnh về 1 người, đàn ghi ta, đàn violin và văn bản
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH Ngày hội VĂN HÓA CÁC ĐÂN TỘC VIỆT TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU Thàn Thànhph phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2024 SP ๙๘ 主 健中文 DL GAAH 清椒 造公蜜部 は BADIE'
Có thể là hình ảnh về 1 người, đàn ghi ta và văn bản
Có thể là hình ảnh về ‎2 người và ‎văn bản cho biết '‎THANA VIỆT NAM ប្ងៃ חדלפש 0ሌሙመቅካ THẢNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngày hội VĂN HÓA CÁC ĐÂN TỘO TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SÔ Thành phố chí Minh, ngày 13 tháng 4 no MAKE THE YOU WANT MIKE ゆ H 經本生未法 48 食大有 ਅिরর 燈団は 바이해트 8009 は法團 7מר‎'‎‎
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'THANH UIÊN ॐ THÀNH PHỐ Hό CHỈ MINH Ngày hội VĂN HÓA CÁC ĐÂN TỘC VIỆT VIỆTNAM NAM TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU NĂM 2024 Thành phốHồ Chí Chimnh, nh, ngày 13 tháng 4 nă 3024 NSH GBENEMICW GIAI KHUYỀN KHICH 朵是米年太本品 山電事 TIMRE 車源 集量 CUOCTHI 42826 GIAI KHUYÊN KHICH INNNG 国鬆 TEH GIAI KHUYEN KMIH 日人'