Sáng ngày 15/10/2023, tại Hội nghị góp ý dự thảo Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội Thành phố Hồ Chí Minh các cấp giai đoạn 2023 – 2030”, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố công bố và trao Quyết định kiện toàn Ban Điều hành Cổng thông tin kết nối tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh GO VOLUNTEER giai đoạn 2021 – 2024 nhân dịp kỷ niệm 02 năm Ngày thành lập (15/10/2021 – 15/10/2023).

Theo đó, anh Phạm Lê Minh Khang – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Mặt trận – ANQP – ĐBDC Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố và anh Tô Minh Hiếu – Phó Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố giữ nhiệm vụ Phó Ban Điều hành giai đoạn 2021 – 2024. Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Ban Tuyên giáo – Đối ngoại Thành Đoàn và anh Tô Quang Thế – Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố tham gia Ban Điều hành.

Cổng thông tin kết nối tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và ra mắt vào ngày 15/10/2021, là công trình kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023). Trải qua 02 năm ra đời và phát triển, GO VOLUNTEER dần dần trở thành kênh đăng tải, chia sẻ các thông tin về các hoạt động tình nguyện của thanh niên, tình nguyện viên, khẳng định vai trò của việc điều phối, quản lý các hoạt động tình nguyện và tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trên địa bàn Thành phố.