HỘI TRẠI RÈN LUYỆN BẬC 1 – NĂM 2020
     Ngày 04/10/2020. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Gò Vấp tổ chức Hội trại Rèn luyện bậc 1 năm 2020 có 50 trại sinh tham gia với các môn: Mật thư, Nút dây, Morse, Semaphore, Sơ Cấp cứu, Thủ công trại, Quản trò, Tài năng, Lửa trại …
     Trải qua 1 ngày thi Ban Tổ chức công nhận 27 bạn đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp cơ sở và Vinh danh 7 bạn xuất sắc nhất trong đó danh hiệu Thủ khoa thuộc về bạn Trần Phong Phú (Phường 12); Á khoa 1 và Á khoa 2 là bạn: Nguyễn Thanh Thiên (Phường 14), bạn Võ Gia Minh (Phường 11). Chúc mừng các bạn.
1.21.3 23.1 34 56 78 910.1 1011 1213 1415 16.116.2 1617 1819 20.120 2122 2324 25