Văn bản mới

1Thông báo kết quả khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công tác xã hội và tình nguyện vì cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, khen thưởng văn nghệ sĩ tình nguyện vì cộng đồng năm 2023
2Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024)
3Thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng thi đua công tác Hội LHTN Việt Nam thành phố Thủ Đức, các Quận, Huyện và các Hội, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm cấp Thành năm 2023
4Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng tình nguyện thanh niên TP. Hồ Chí Minh” năm 2023
5Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khen thưởng nghệ sĩ trẻ có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công tác xã hội và tình nguyện vì cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Giới thiệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận các nguồn lực hỗ trợ trong Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2023
6Kế hoạch tổ chức Lễ hội Ẩm thực chay Xuân Giáp Thìn 2024 – Chủ đề “Xuân và Tuổi trẻ”
7Thông báo về việc mời hội viên, thanh niên tham gia đồng diễn ca khúc “Tự hào tình nguyện viên” trong khuôn khổ Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2023
8Thông báo về việc mời hội viên, thanh niên tham gia các cuộc thi Chương trình “An toàn giao thông” năm 2023
9Thông báo về việc mời hội viên, thanh niên tham dự Chương trình Ngày “Sống trọn vẹn” năm 2023.
10Thông báo về việc giới thiệu các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công tác xã hội và tình nguyện vì cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Back To Top