Vừa qua, ngày 22/7/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 10 tổ chức Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và Múa hát tập thể năm 2023 với sự tham gia của 14 cơ sở Hội.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023), bên cạnh đó tăng cường công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện nghi thức, Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để góp phần xây dựng lực lượng tham gia trong các hoạt động phong trào của Ủy ban Hội LHTN Quận 10, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, qua đó, biểu dương lực lượng đội nhóm, các đội hình xuất sắc, tiêu biểu năm 2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 10 đã tổ chức thành công Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và Múa hát tập thể năm 2023.