Trong ngày 26, 27, 28/3/2021, tại Lễ hội Thanh niên năm 2017 tổ chức không gian triển lãm thực tế ảo về “Ý tưởng quy hoạch và phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông Thành phố”. Đây là không gian tái hiện ý tưởng quy hoạch và phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông Thành phố, thu hút đông đảo thanh niên đến tham gia trải nghiệm.