Sau phiên khai mạc Đại hội vào sáng ngày 04/11/2023, chiều cùng ngày, phiên làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được diễn ra sôi nổi và nghiêm túc.

Tại phiên làm việc, các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, ý nghĩa cho Văn kiện Đại hội, đồng thời biểu quyết thông qua các nội dung Văn kiện trên ứng dụng Đại hội Hội Sinh viên. Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký kết liên tịch, biên bản ghi nhớ với các đơn vị, nhằm cụ thể hóa các nội dung tham gia đồng hành, hỗ trợ sinh viên Thành phố.

Cũng tại phiên làm việc này, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII (2023 – 2028) gồm 45 đồng chí, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII (2023 – 2028) gồm 07 đồng chí. Danh sách 126 đạị biểu chính thức và 14 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 cũng đã được hiệp thương thông qua.