Vừa qua, ngày 13/8/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và Múa hát tập thể năm 2023 với sự tham gia của 14 cơ sở Hội trực thuộc.

Trong những năm qua, công tác tập huấn và rèn luyện hội viên luôn được Ủy ban Hội LHTN Quận 5 quan tâm đầu tư củng cố, thông qua việc tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức về Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, tổ chức tập huấn trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, Chi hội trưởng, Đội nhóm trưởng và các bạn Hội viên. Lực lượng này đã từng bước đáp ứng được yêu cầu công tác đào tạo, huấn luyện và tham gia lực lượng nòng cốt cho các hoạt động, phong trào do Ủy ban Hội LHTN Quận 5 tổ chức, phát động. Bên cạnh đó, Ủy ban Hội LHTN Quận 5 định kỳ tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện của các cơ sở Hội nhằm lựa chọn những gương mặt cán bộ Hội xuất sắc.

Trong Hội thi năm nay, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 5 tổ chức các hoạt động giao lưu theo hình thức lồng ghép 02 nội dung chính bao gồm: Hội thi Nghi thức và Điều lệ Hội LHTN Việt Nam được tổ chức tại Trường THCS Hồng Bàng, Quận 5 thông qua các phần thi như: Thi diễu hành; Thi Nghi thức – Múa hát tập thể; Thi kiến thức Nghi thức Hội; Thi vấn đáp về công tác Hội và phong trào thanh niên…