Sáng ngày 20/8/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 7 tổ chức Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, múa hát tập thể và quản trò giỏi năm 2023 thu hút được hơn 353 hội viên tham gia, đến từ 10 đội hình nghi thức thuộc Hội LHTN Việt Nam 10 phường trên địa bàn Quận.

Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, múa hát tập thể và quản trò giỏi do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 7 tổ chức được diễn ra 02 năm một lần. Hội thi năm nay trải qua các phần thi: thực hành Nghi Lễ chào cờ; Các động tác di động; Các động tác cá nhân tại chỗ; Múa hát tập thể; Quản trò giỏi; Kiến thức và Chi hội trưởng giỏi. Qua đó, nhằm khơi gợi niềm tự hào trong lực lượng hội viên về truyền thống Hội LHTN Việt Nam, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam rộng rãi đến xã hội và lực lượng thanh niên, thông qua đó, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ Hội giỏi về kiến thức lẫn kỹ năng. Tạo sân chơi lành mạnh; tăng cường mối quan hệ giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa Ủy Ban Hội LHTN các phường.