Sáng ngày 27/8/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Nhà Bè tổ chức Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, múa hát tập thể năm 2023 với sự tham gia nhiệt huyết của gần 250 bạn hội viên, thanh niên đến từ 07 cơ sở Hội.

Thiết thực tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023), sáng ngày 27/8/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Nhà Bè tổ chức Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội, múa hát tập thể năm 2023 với sự tham gia nhiệt huyết của gần 250 bạn hội viên, thanh niên của các cơ sở Hội.

Hội thi là môi trường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện Nghi thức, Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các bài múa hát tập thể, các kỹ năng điều hành, chỉ huy Hội cho các bạn vững chắc; Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các bạn hội viên tích cực, có năng lực hoạt động cho công tác Hội.