Vừa qua, ngày 12/8/2023,Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận Phú Nhuận tổ chức Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và múa hát tập thể năm 2023 với 13 cơ sở Hội trực thuộc.

Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững chuyên môn, giỏi kỹ năng, góp phần đưa hình ảnh của Hội LHTN Việt Nam quận Phú Nhuận ra ngoài xã hội thông qua các hoạt động hội thi về kỹ năng, nghi thức, múa hát tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện cho các bạn hội viên trên địa bàn quận có điều kiện giao lưu, sinh hoạt, trao đổi, vui chơi và rèn luyện tính tập thể, tính tổ chức kỷ luật của Hội LHTN Việt Nam.