Vừa qua, ngày 20/8/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận Bình Thạnh tổ chức Hội thi “Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và Múa hát tập thể” năm 2023 với 20 đội thi đến từ 20 cơ sở Hội trực thuộc với hơn 900 bạn hội viên tham gia.

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023); nhằm tăng cường công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện nghi thức, Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, góp phần xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng hội viên tại cơ sở; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng hội viên tích cực, có năng lực hoạt động công tác Hội, dự nguồn cán bộ Hội cho Ủy ban Hội các cấp, vừa qua, ngày 20/8/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Bình Thạnh tổ chức Hội thi “Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và Múa hát tập thể” năm 2023.

Trải qua các phần thi về nghi thức, Điều lệ Hội và múa hát tập thể, 20 đội thi đến từ 20 cơ sở Hội trực thuộc với hơn 900 bạn hội viên đã thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực, thể hiện sự hiểu biết kiến thức và kỹ năng công tác Hội.