Thực hiện Thông báo số 18/TB-BTK về việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố lần VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tập huấn công tác tập hợp thanh niên và giao ban công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã tổ chức Chương trình Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố lần VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho hơn 100 đại biểu là Thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố, Thường trực các cơ sở Hội trực thuộc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố.

Khai mạc lớp tập huấn, anh Ngô Minh Hải – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ 2019 – 2024 là nhiệm kỳ với nhiều thách thức đối với công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố, trong đó, việc tập hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo phải xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, phải được các cấp bộ Hội đầu tư, thực hiện nghiêm túc”.

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được đại diện Ban Dân tộc Thành phố và Thường trực Hội Thành phố thông tin các nội dung về hoạt động Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo hiện nay; định hướng một số giải pháp trong tập hợp thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo trong tình hình mới.

Z2194107787336 Aa58035bf0bbe547013a2c4e053c7977 20.3. Báo Cáo Chuyên đề Dân Tộc Tôn Giáo Đại Biểu Tham Dự Tập Huấn Khai Mạc Tập Huấn

 

Văn phòng Hội