[NGÀY CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ – TUẦN THỨ HAI – NGÀY 19/8/2021]
Tiếp tục hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/10956 – 15/10/2021), ngày 19/8/2021, các cấp bộ Hội thực hiện ngày Cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố gắn với 03 hoạt động trọng tâm:
1. Hoạt động 1: Tham gia Cuộc thi trực tuyến cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động
Tham gia dự thị tại ứng dụng Thanh niên Việt Nam
Chia sẻ kết quả dự thi và đăng tải kèm hastag #ngaycanboHoiLHTNVNTP; #65nam; #TuhaothanhnienTPBac
2. Hoạt động 2: Theo dõi và chia sẻ Hành trình lịch sự trực tuyến tập 1
Chào mừng 76 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021)
Thời gian: 19g00 ngày 19/8/2021
Phát sóng tại Fanpage Hội LHTN Việt Nam THành phố
3. Hoạt động 3: CÁN BỘ HỘI – ĐỌC SỬ HỘI
Giới thiệu, mời gọi cán bộ, hội viên, thanh niên Thành phố tìm đọc tác phẩm
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN