Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố năm 2023; nhằm sơ kết, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2023 và định hướng, triển khai các nội dung công tác các giai đoạn tiếp theo, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố khóa VIII lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố 6 tháng đầu năm 2023 vào lúc 13g30, ngày 23/8/2023 (thứ Tư) tại Hội trường A, UBND Quận Bình Tân (Số 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân).