Nhằm kịp thời động viên các bạn đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên đăng thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố cũng như chăm lo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và các cơ sở Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm kịp thời động viên và hỗ trợ để không một ai cảm thấy bị lẻ loi trong cuộc chiến đầy khó khăn này. Tất cả vì một tinh thần chống dịch quyết liệt và trách nhiệm của tuổi trẻ Thành phố.