Ngày hội Văn hóa đọc TP.HCM năm 2021 diễn ra từ ngày 27-12-2021 đến 5-1-2022 tại địa chỉ https://ngayhoivanhoadoc.hochiminhcity.gov.vn/ với các khu vực lớn như: Khu vực triển lãm biển đảo Việt Nam; khu vực truyền thống dân gian Việt Nam; khu vực trò chơi dân gian Việt Nam và sân khấu múa rối nước; bảo tàng giới thiệu hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; khu vực không gian Thư viện khoa học Tổng hợp TPHCM giới thiệu các hoạt động, công nghệ phục vụ bạn đọc…
📚📖📚 Lần đầu tiên đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được đưa lên nền tảng online, thiết kế phục vụ sự kiện Ngày hội Văn hóa đọc TP.HCM. Ở từng khu vực trong không gian ảo của ngày hội sẽ có hướng dẫn viên ảo giới thiệu thông tin giúp người tham quan có những trải nghiệm tốt nhất 🤗📖📖📖