Văn bản mới

1Thông báo kết quả xét chọn Gương thanh niên được tuyên dương “Người con hiếu thảo” và mời hội viên, thanh niên tham dự Chương trình tuyên dương Gương “Người con hiếu thảo” năm 2023
2Thông báo phân công thực hiện các hoạt động 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023)
3Thông báo về việc giới thiệu dự án khởi nghiệp tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo” năm 2023 và Hành trình “Thanh niên khởi nghiệp” năm 2023
4Thông báo v/v triển khai một số quy định của Hội thi Nghi thức, Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Múa hát tập thể Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
5Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội thi tay nghề năm 2023 với chủ đề “Người vận chuyển tài năng”
6Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố trong tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng “Môi trường xanh – Nếp sống xanh” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 – 2027
7Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023)
8Thông báo về việc giới thiệu gương cán bộ Hội tiêu biểu tham gia Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2023
9Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội, Múa hát tập thể năm 2023 nhân Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023).
10Thông báo về việc mời hội viên, thanh niên tham dự chương trình “Tập huấn phòng, chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng cho thanh niên năm 2023”
Back To Top