Vào lúc 19g00, 13/8/2022 tại Nhà Hát Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình sẽ được phát sóng trực tuyến trên các trang cộng đồng: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương,Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh
CÙNG CHIA SẺ VÀ ĐÓN XEM CÁC BẠN NHÉ!
————————

CULTURAL EXCHANGE PROGRAM
CHILDREN OF VIET NAM – LAOS – CAMBODIA 2022
– 7:00pm, August 13rd, 2022
– Ho Chi Minh City Opera House
The program will be broadcast live on the following fanpages: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương,
Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh
LET’S SHARE AND WATCH!

Không có mô tả ảnh.