Chương trình Lãnh đạo Thành phố gặp mặt thân mật với sinh viên Lào, sinh viên Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của người dân hai nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.