Sáng ngày 18/3/2021, Hội LHTN Việt Nam Quận đã tổ chức Chương trình “Hiến máu an toàn – Ngại gì Covid” lần 2 năm 2021. Trước tình hình khan hiếm lượng máu hiến do dịch COVID-19 chương trình hiến máu đã thể hiện trách nhiệm của mỗi hội viên, thanh niên của quận Bình Thạnh, góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện. Để đảm bảo an toàn hiến máu trong mùa dịch COVID-19, Hội LHTN Việt Nam Quận đã phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ Thập đỏ Quận đảm bảo giãn cách vị trí hiến máu, người hiến máu thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi tham gia hiến máu. Qua chương trình đã có 90 bạn tham gia với 118 đơn vị máu.
Cùng thời gian này, Hội LHTN Việt Nam Quận thực hiện chiếu đoạn phim ngắn tuyên truyền “Hành trang bước đầu khởi nghiệp” nhằm giúp các bạn hội viên, thanh niên có thêm hành trang trong bước đầu khởi nghiệp, lập nghiệp của mình