Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những vấn đề hàng đầu ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân Thành phố. Thời gian gần đây, vấn nạn tiếng ồn ngày càng gia tăng và gây nhiều bức xúc, ảnh hưởng đến thời gian và sức khỏe, đồng thời ảnh hưởng đến quan hệ cộng đồng, dẫn đến mất an ninh trật tự.
Để chấm dứt vấn nạn tiếng ồn, giữ môi trường sống yên tĩnh, đảm bảo chất lượng sống, mời các bạn cùng tìm hiểu rõ các tác hại liên quan đến tiếng ồn và nghiêm túc chấp hành các quy định về tiếng ồn các bạn nhé !