Vừa qua, ngày 29/7/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Củ Chi tổ chức Hội thi Nghi thức – Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và múa hát tập thể năm 2023 của 21 cơ sở Hội trực thuộc.

Hội thi là hoạt động trọng tâm nhằm nâng chất công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện nghi thức, Điều lệ Hội, các bài múa hát tập thể; tạo điều kiện để cán bộ Hội, Hội viên, thanh niên của huyện Củ Chi được giao lưu, học tập kinh nghiệm; đồng thời giới thiệu rộng rãi hình ảnh của tổ chức Hội đến với cộng đồng.