Thực hiện Ngày cán bộ Hội LHTN Việt Nam Thành phố, cán bộ, hội viên, thanh niên Thành phố đã thực hiện nhiều công trình, phần việc sôi nổi, trực tiếp tham gia góp sức cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân; tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Hội LHTN Việt Nam; đọc và tìm hiểu tác phẩm “Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh: quá trình hình thành và phát triển”.
#NgaycanboHoi
#ToiyeuToquoctoi