Vừa qua, ngày 13/9/2020, Ban Điều hành Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố tổ chức Lễ kết nạp Đội viên mới cho 44 anh, chị. Nhân dịp này, Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố đã tổ chức giao lưu văn nghệ, sinh hoạt kỹ năng cho các đội viên.
Img 0113
Img 0050
Img 0034
Nguồn: Ban Điều hành Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố.