Chiều ngày 18/8/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị hiệp thương kiện toàn nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2019 – 2024, anh Trần Tấn Thành làm tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện.

Nhằm kiện toàn nhân sự giúp cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2019 – 2024 hoạt động có hiệu quả và chất lượng, điều hành, tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên Huyện, chiều ngày 18/8/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị hiệp thương kiện toàn nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại Hội nghị đã tiến hành công bố các quyết định về việc kiện toàn nhân sự, theo đó, công nhận 10 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đối với nhân sự thường trực Hội LHTN Việt Nam Huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2019 – 2024, anh Trần Tấn Thành – Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Huyện giữ chức vụ Chủ tịch; chị Nguyễn Thị Vân Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Củ Chi và chị Đỗ Kim Ngân – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Củ Chi, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Hòa Phú giữ chức vụ Phó Chủ tịch.