?Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Đội hình Tình nguyện trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật hỗ trợ tại Tỉnh Đồng Tháp.
? Đội hình bao gồm 30 trí thức trẻ tình nguyện thường trực chia thành 6 đội hình chính bao gồm: Đội hình Tư vấn phát triển nông nghiệp; Đội hình Cải cách hành chính; Đội hình Tư vấn các kỹ năng sống cho học sinh; Đội hình Công nghệ thông tin; Đội hình Tổ chức Chuyến xe công nghệ; Đội hình Tư vấn và chăm sóc sức khoẻ. Các đội hình sẽ triển khai các hoạt động trên địa bàn huyện Tháp Mười – tỉnh Đồng Tháp
? Trong Ngày hoạt động cao điểm, đội hình đã triển khai các hoạt động, tại xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp:
?Tổ chức tập huấn chuyên đề: Đăng ký tem mã cho sản phẩm nông nghiệp, cấp mã số, mã vạch cho thanh niên khởi nghiệp, đoàn viên thanh niên
?Tổ chức tập huấn chuyên đề: phát triển du lịch nông thôn tại Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
?Hoạt động trải nghiệm chuyến xe công nghệ và sân chơi khoa học vui phục vu đoàn viên thanh niên và thanh thiếu nhi tại ấp 1 xã Tân Kiều, H.Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp
?Đội hình CNTT lắp đặt 20 máy tính tại Trường Tiểu học Tân Kiều 1, Xã Tân Kiều, H.Tháp Mười phục vụ các chuyên đề ứng dụng CNTT, các lớp tin học phục vụ người dân và thanh thiếu nhi