❤❤❤ Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các hoạt động tình nguyện hè, đồng thời tạo sân chơi, “khao quân” dành cho chiến sĩ các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố tổ chức “Ngày hội của những người tình nguyện” lần thứ 15 – năm 2022 tại Công viên văn hóa Đầm Sen. ❤❤❤
📝Đây là Ngày hội được tổ chức sau 02 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đặc biệt năm nay ngoài chiến sĩ các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè còn có các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
📣📣📣 Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 gồm Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” và chương trình “Gia sư áo xanh” do Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ ngày 05/6/2022 đến ngày 07/8/2022. Với 05 ngày hoạt động cao điểm và hệ thống các chỉ tiêu, công trình trọng điểm trong 64 ngày hè tình nguyện, Các chương trình, chiến dịch tình nguyện năm 2022 thu hút 430.878 lượt chiến sĩ tình nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện, với 820.994 ngày công.
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, hoa và văn bản cho biết 'ĐI Đ ĐI'
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà