NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Ngày 9/3/2021, Nghị định số 17/2021/NĐ- CP quy định về chính sách thanh niên tình nguyện cụ thể hoá Điều 23 trong Luật Thanh niên 2020 (sửa đổi và bổ sung) đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Nghị định ra đời vào đúng những ngày đầu tháng 3 – Tháng Thanh niên của 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – tháng cao điểm xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên trên khắp cả nước.

Để xem toàn văn Nghị định, truy cập: http://chinhphu.vn/…/page/portal/chinhphu/hethongvanban…