Khái niệm “Khởi nghiệp” đã tồn tại từ rất lâu và đã diễn ra ở nhiều quốc gia từ hàng trăm năm nay, trong khi đó khái niệm “Startup” chỉ mới xuất hiện gần đây. Tuy nhiên rất nhiều người nhầm lẫn và sử dụng 2 khái niệm này thay thế cho nhau.
✅ Điểm giống nhau:
Đều lựa chọn được ngành nghề, định hướng phát triển.
Bắt đầu từ đam mê, cố gắng theo đuổi nghề nghiệp.
Khởi đầu nhỏ và dần dần mở rộng quy mô.
❎ Điểm khác nhau:
– “Khởi nghiệp” là một động từ nói về việc bắt đầu hoạt động kinh doanh một nghề nghiệp, mà hình thức thường thấy nhất đó là thành lập một doanh nghiệp để kinh doanh trong một lĩnh vực.
– “Startup” là một danh từ, chỉ một nhóm người hoặc một công ty cùng nhau làm một điều chưa chắc chắn thành công.
?▶️Khởi nghiệp là định nghĩa của việc khởi đầu xây dựng, phát triển công việc sự nghiệp thì “Startup” chỉ là một loại hình thức mà người ta chọn lựa để khởi nghiệp mà thôi.
Theo bạn thì sao, cùng cmt nhé ????
Nguồn tham khảo: BSSC
______________________
?Đăng ký tham gia Vietnam Startup Day 2022: https://bssc.vn/dang-ky-vietnam-startup-day-2022/